Stres zapríčiňujú:

 

-     alergény ako napríklad výfukové plyny, kofeín, káva, hnev, latex, nikotín, peľ, znečistenie,
dym, určité jedlá, fajčenie, jedovaté chemické zvyškové látky tak, že žnižujú telesné funkcie

-     baktérie a vírusy tak, že ich infekcia znižuje imunitu a spomaľuje energetický tok v tele

-     chemické látky ako čistiace prostriedky, proti plesňové postreky, rastové hormóny, rastlinné
postreky tak, že znižujú imunitu, dýchanie a látkovú výmenu, zvyšujú kyslosť buniek

-     vysychanie z dôvodu malého príjmu tekutín, zvýšeným potením, veľa kávy, presolené jedlá,
pitie sladkých sýtených nápojov tak, že znižujú okysličenie a výživu buniek

-     psychické príčiny ako nevyriešené a nespracované problémy z minulosti či súčasnosti

-     práca alebo pracovné postavenie, ktoré človek nerobí s radosťou

 

Medzi ostatné stresové faktory patrí tiež:

 

fyzická záťaž, presilenie, rýchly pohyb

tzv. rýchle jedlá

finančné problémy

plesne a plesňovité infekcie

duševné faktory

choroba

geneticky modifikované potraviny

bolesť a bolesť hlavy

ťažké kovy

ožiarenie potravín

mikrovlné žiarenie

hlad a smäd

únava a nedostatok spánku

bolesť

parazity

lieky

vzťahové problémy

a mnohé ďalšie