služba cena trvanie v minútach       poznámka
vstupné, základné vyšetrenie, harmonizácia a testovanie VD 50 € 60 aj donesených VD, liekov, kozmetiky
kontrolné vyšetrenie zlepšenia stavu po cca 6 - 8 týždnoch 50 € 60  
v prípade klientovej požiadavky ďaľšie rozšírené vyšetrenia 5 € 10  
pri vážnych stavoch opakované vyšetrenia po 7-10 dňoch 35 € 50  
INDIGO skenovanie a len testovanie účinnosti preparátov 25 € do 30 aj donesených, liekov, kozmetiky, ... 
INDIGO antismoking - zbavenie sa návyku fajčenia 32 € 45 do 2 mesiacov opakované zdarma
biorezonančná a magnetická terápia lehátkom Magneter 15 € 60  
konzultačná činnosť 25 € 60  
zhotovenie rodokmeňa, spracovanie donesených údajov 10 € / h x zavisí od počtu spracovaných osôb
dodanie programu pre zobrazenie rodokmeňa 60 € x cena programu na inštalačnom CD
iné softwarové práce na objednávku 20 € / h x podľa individuálnej dohody
   
tovar      
výživové doplnky a preparáty rôznych firiem x x za bežné ceny v tých firmách
   
 - začiatky vyšetrení sú 10:00, 13:00, 15:00, 18:00 hod vysvetlivka: VD = výžívový doplnok
 - poskytujeme aj kupónový systém zľiav na vyšetrenie 
 - zľava na vyšetrenie INDIGOm pre dôchodcov a deti do 12 rokov je 5 € 
 - pre firmy je možnosť uzavrieť s nami zmluvu o balíku služieb pre zamestnancov 
 - všetky ceny sú koncové, bez DPH, firma nie je plátcom DPH