Definícia pojmu biofeedback:

 

 „Biofeedback je neinvazívna forma liečby. Terapeut pripojí k telu rôzne elektródy alebo senzory, ktoré snímajú rozličné fyziologické parametre a zobrazuje ich na prístroji ako spätno-väzbovú informáciu tak, aby ju pacient vnímal. Signály sú mierami napríklad teploty kože, EEG alebo EMG. Umožňujú, aby sa pacienti mohli naučiť ovplyvniť aj také jemné fyziologické zmeny, ktoré predtým nevedel vedome vnímať. Postupným cvičením tak nová odpoveď a správanie môže pomôcť prinášať úľavu a zlepšenie rôznych porúch a dysfunkcií. Tak sa môže pacient naučiť redukovať napríklad migrenu, bolesti hlavy, po mozgovej príhode obnoviť motorické funkcie, deti a dospelí s ADD alebo s ADHD môžu zlepšiť svoju koncentráciu a sebakontrolu. Pacienti s inkontinenciami môžu dosiahnuť výraznú redukciu svojich príznakov.

 

Podrobnejšie nájdete na:

www.biofeedback.sk/klinicka_psychofyziologia.php